Kilsågade golv och tak från Rackstad Trä

Vår specialitet är kilsågade golvtiljor och takpanel.

Med detta menas att golvplanken följer stammens form dvs med en bredare rotände som kilar av till en smalare toppände. Vid inläggning läggs planken skavföttes dvs med varannan rotände varannan toppände.
Fördelen är att man kan erhålla större bredd på golvtiljorna upp till 395 mm i rotänden och får ett mer ”levande” golv genom de varierande bredderna.

Vi levererar golvtiljor med färdig längd upp till 6,5 m vilket täcker in de flesta rum avseende på längden, men den kilande formen gör att man inte kan ändskarva utan får istället lägga en fris – bräda/or tvärsöver - endera i varje kortända eller att man delar av mitt på om rummen är längre än 6,5 m

Golven hyvlas mot kundorder och anpassas till varje enskilt rum med avseende på längd och bredd samt utförande, allt efter kundens önskemål.

Som standard är tiljorna hyvlade med not och fast fjäder men kan även köras med bara not – spår- för lös list mellan tiljorna.

Golven levereras färdiga att lägga in direkt. Virket är torkat till
5-8% i fuktkvot, vilket motsvarar normalfuktkvot i virke som är inomhus.

Golven är 32 mm tjocka vilket ger stabilitet och klarar avstånd mellan golvreglarna på upp till 80 cm När det är dags för renovering finns det rejält med material som klarar många omslipningar – ett golv som varar i flera generationer.

Materialet i våra golv utgörs till största delen av Fura .
Men vi kan också erbjuda alternativa träslag bland annat: Gran, Al, Ask samt Ek. Vid önskemål om andra träslag än dessa kontakta oss. För utförligare beskrivning –klicka på träslagen.

Takpanelen har samma utförande som golven men är 19 mm tjock.