Om Furugolv

Furu har använts under flera sekel som virke till golv samt övriga snickerier inomhus.

Golv av furu kan användas i de flesta rum men virket är inte så tåligt för tryckmärken och slag och bör därför inte användas i t ex entréhall eller dylika utrymmen pga det hårda belastningen
med grusiga skor mm .

Vi på Rackstad Trä använder endast ”centrumutbyte” av rotstock i våra golv dvs nedersta stocken på trädet som sågas i mitten samt två plank på varje sida om detta snitt. Detta ger så stående årsring som möjligt– se bild - samt stor andel kärnvirke, den mörkare delen i mitten av furustocken, dessa två faktorer ger högre slitstyrka på golvet samt mindre rörelse vid varierande fuktkvot i rummet under året.

Träden som vi tar virke från är ca 120-150 år gamla och är ”senvuxna” dvs har vuxit långsamt - tätt mellan årsringarna- vilket också ger högre andel kärnved - den mörka kärnan täcker större del av snittytan.

Ett golv som varar i generationer.


   
Stäng fönster