Om Grangolv

Gran har liksom furu använts under flera sekel som virke till golv samt övriga snickerier inomhus.

Golv av gran kan användas i de flesta rum men virket är inte så tåligt för tryckmärken och slag och bör därför inte användas i t ex entréhall eller dylika utrymmen pga det hårda belastningen med grusiga skor mm .

Vi på Rackstad Trä använder endast ”centrumutbyte” av rotstock i våra golv dvs nedersta stocken på trädet som sågas i mitten samt två plank på varje sida om detta snitt. Detta ger så stående årsring som möjligt– se bild - samt stor andel kärnvirke, den innersta delen av stocken, dessa två faktorer ger högre slitstyrka på golvet samt mindre rörelse vid varierande fuktkvot i rummet under året.

Träden som vi tar virke från är ca 100-120 år gamla och är ”senvuxna” dvs har vuxit långsamt - tätt mellan årsringarna - vilket också ger högre andel kärnved .

Ett golv som varar i generationer.

Stäng fönster