Om Algolv

Al är mest känd för att den används till träskobottnar och som rökspån vid rökning av fisk och kött. Dock har inte den inte någon lång tradition som golvmaterial trots att den motsvarar furu i hårdhet. Al brukar skämtsamt kallas ”nordens mahogny” genom den färg virket har.

Golv av al kan användas i de flesta rum men virket är inte så tåligt för tryckmärken och slag och bör därför användas i mindre frekventa rum typ sovrum. Golven känns varma och mycket behagliga att gå barfota på.

Vi på Rackstad Trä använder endast ”centrumutbyte” av rotstock i våra golv dvs nedersta stocken på trädet som sågas i mitten samt två plank på varje sida om detta snitt. Detta ger så stående årsring som möjligt– se bild - samt stor andel kärnvirke. Dessa två faktorer ger högre slitstyrka på golvet samt mindre rörelse vid varierande fuktkvot i rummet under året.


Ett golv som varar i generationer.

Stäng fönster