Om Rackstad Trä:

Vår affärside:
” Att med flexibel modern teknik hyvla specialprodukter med hög kvalitet på trä och utförande, för ett acceptabelt pris till kunder som renoverar / bevarar gamla byggnader eller bygger nytt i gammal stil.”

Rackstad Trä startade i November 2004 och är ett
träförädlingsföretag beläget i Rackstad utanför
Arvika i västra Värmland .
Rackstad är en bygd med gamla anor inom konst
och hantverk med flera rikskända konstnärer,
smeder och möbelsnickare.


” Förr anpassade man sig efter utgångsmaterialets beskaffenhet för att med minsta arbetsinsats och minsta spill få ut mesta möjliga.”

Med detta synsätt var det naturligt att golvplanken följde stammens form dvs med en bredare rotände som kilar av till en smalare toppände.
Med historien i ryggen och en vision om att nyttja vårt ”Gröna guld” bättre har vi på Rackstad Trä startat tillverkning med specialitet kilsågade golvtiljor.
Vi kan även hyvla specialprofiler efter Er egen modell.

Om Era önskemål och behov faller utanför ramen för ”standard” tveka inte utan kontakta oss för en eventuell lösning av detta.

Välkommen med Er förfrågan

Lars